صفحه اصلی معرفی ما اخبار راهنما و تعرفه درج آگهی تماس با ما
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
شبکه آگهی
 
نمایندگی انکودر سیک sick
گروه کالایی : تجهیزات برق صنعتی
 

بازرگانی پیمان الکتریک فروش انکدر سیک sick encoderAG-101 MULTICODE 512/16

AG-101 GRAY 512/256

AG-101 BCD 512/256

بازرگانی پیمان الکتریک

AG-101 BCD 512/256

AG-101 GRAY 1024/16

AG-101 GRAY 1024/16

AG-101 BINÄR 1024/16

AG-101 BCD 1024/16

بازرگانی پیمان الکتریک

AG 101 BCD 1024X128

AG-101 GRAY 1024/256

AG-101 GRAY 1024/256

AG-101 BINÄR 1024/256

AG-101 GRAY 1024/4096

AG-101 BINÄR 2048/16

AG 101 BINÄR 2048/16

AG-101 BINAR 2048/16

بازرگانی پیمان الکتریک

AG-101 BCD 2048/128

AG 101 GRAY 2048/4096

AG-101 BINÄR 4096/16

AG101 BINÄR 4096/32

AG101 MULTICODE 4096/128

AG-101 MULTICODE 4096/16

AG-101 GRAY 4096/256

AG-101 BINÄR 4096/256

AG-101 GRAY 4096/4096

AG-101 GRAY 4096/4096

AG-101 BINÄR/ANALOG 512/16

AG101-4J1XV4942N0A

AG-101 BCD 4096/1

AG-101 GRAY 512/4

AG-101 MULTICODE 64/4096

AG-101 GRAY 4096/16

AG-101 GRAY 4096/256

AG-101 Binär 4096/16

AG-101 GRAY 4096/64

AG-101 GRAY 1024/256

بازرگانی پیمان الکتریک

AG-101 GRAY 2048/256

AG-101 GRAY 4096/256

AG-101 BINÄR 512/16

AG-101 GRAY 256/64

AG-101 GRAY 512/256

AG-101 GRAY 4096/16

AG-101 GRAY 4096/4

AG-101 BINÄR 512/256

AG-101 GRAY 1024/256

AG-101 GRAY 64/256

AG-101 BINÄR 512/4096

AG-101 GRAY 1024/256

AG-101 GRAY 2048/256

AG-101 BINÄR 512/256

AG-101 GRAY 2048/16

AG102-4K0100200014

بازرگانی پیمان الکتریک

AG-102 GRAY 64/256

AG-102 GRAY 4096/16

AG-100 BCD 512/256

AG-102 BCD 64/10X6

AG102-4K1XV36H4801

AG102-4K1XV36I4800

AG-102 BCD 100/256

AG-102 BINÄR 1024/256

AG-102 BINÄR 4096/8

AG-100-M BCD 512/256

AG-102 BCD 10/1024

AG-102 BCD 50/256

AG-102 BCD 256/1024

AG-102 BCD 200/16

AG60 C2

AG60-4M0100200007 

AG 60 C8 GRAY-EX-76 360/1

بازرگانی پیمان الکتریک

AG 60 C16 GRAY-EX-76 360/1

AG60-4M0100200017

AG 60 C20

AG60-4M0100200023

AG 60 E 01 BINÄR 512/1

AG 60 E 01 BINÄR 360/1

AG 60 E 01 BCD 360/1

AG60-4M1W20901N00 

AG 60 E 02 BINÄR 360/1

AG60-4M1W50901N00 

AG60-4M1W50M02N00 

AG 60 E 04 BCD 360/1

AG60-4M1W50M07N00 

AG60-4M1WG0901N00 

بازرگانی پیمان الکتریک

AG 60 E08 BINÄR 512/1

AG 60 E 08 BINÄR 360/1

AG 60 E 08 GRAY-EX-76 360/1

AG60-4M1WH0901N00 

AG60-4M1WH0M02N00 

AG60-4M1WH0M07N00 

AG 60 E 10 GRAY 512/1

AG-60-E 10 BINÄR 512/1

AG60-4M1WJ0M02N00 

AG60-4M1WJ0M07N00 

AG 60 E 17 GRAY-EX-76 360/1

AG60 E18

AG-60-E 19 GRAY 512/1

AG60-4M4XJ0M07N00 

بازرگانی پیمان الکتریک

DG-90 1000I K1 10-30V 10KHZ

DG 600 03          400 IMPULSE

DG 600 03         4096 IMPULSE

DG 600 07          256 IMPULSE

DG 600 07          500 IMPULSE

DG 600 09         5000 IMPULSE

DG-61/1 64I K1,2 5V 10KHZ

DG-60-D 1024I 5V 300KHZ

DG 60 D 1200I 10-30V 300KHZ

DG-60-D 100I 10-30V 300KHZ

DG60-5D1W10E00F01 

DG-60-D 3600I 10-30V 300KHZ

DG60-5D1W20K10F00 

DG-60-D 500I 10-30V 300KHZ

DGS60-E4Z0-S02

بازرگانی پیمان الکتریک

DG60-5D1W40700F00 

DG60-5D1W40900500 

DG60-5D1W40E00500 

DG60-5D1W50G00501 

DG60-5D1WA0300F00 

DG-60-D 500I 5V 300KHZ

DG-60-D 1250I 5V 300KHZ

DG60-5D1WA0L00F00 

DG-60-D 5000I 10-30V 300KHZ

DG60-5D1WA0L10F00 

DG60-5D1WA0P00F00 

DG60-5D1WA1150F00 

DG-60-D 100I 10-30V 300KHZ

DG-60-D 500I 10-30V 300KHZ

DG60-5D1WB0E00500 

DG-60-D 3600I 10-30V 300KHZ

DG60-5D1WB0J00500 

DG60-5D1WB0L10500 

بازرگانی پیمان الکتریک

DG60-5D1WB0L10F00

DG60-5D1WB0L20G00

DG-60-D 5I 10-30V

DG60-5D1WC0100500 

DG60-5D1WC0300500

DG-60-D 500I 10-30V 300 KHZ

DG60-5D1WC0700501 

DG60-5D1WC0700F00 

DG60-5D1WC0E00500 

DG60-5D1WC0F00500 

DG60-5D1WC0F02K00 

DG-60-D 1250I 10-30V 300KHZ

DG60-5D1WC0H10F00 

DG60-5D1WC0J00500 

DG60-5D1WC0J00F00 

DG60-5D1WC0K00500 

DG60-5D1WC0K10F00 

DG-60-D 5000I 10-30V 300KHZ

DG60-5D1WC0L20500 

بازرگانی پیمان الکتریک

DG60-5D1WC0L20F00 

DG-60-D 20I 10-30V

DG60-5D1WK0300500

DG60-5D1WK0E00F01 

DG-60-D 2500I 5V 300KHZ

DG60-5D1WL0D01500 

DG60-5D1XA0300500 

DG-60D 4000I 10-30V 300KHZ

DG-60-D 8I 10-30V 300KHZ

DG-60-D 200I 10-30V 300KHZ

DG60-5D1XB0700500 

DG-60-D 1000I 5V 300KHZ

DG60-5D1XB0L01F00 

DG60-5D1XC0300500 

DG60-5D1XC0700500

DG60-5D1XC0700F00  

DG60-5D1XC0B00500  

DG-60-D 1024I 5V 300KHZ

DG-60-D 2000I 10-30V 300KHZ

DG60-5D1XC0J00F00  

DG60-5D1XC0L20G00  

DG-60-D 10.000I 5V 600KHZ

DG-60-D 15I 10-30V

DG60-5D1XL0C00F00  

DG60-5D2W20900500 

بازرگانی پیمان الکتریک

DG60-5D2W20L10500 

DG60-5D2WC0E00500 

DG60-5D2WC0L00500 

DG60-5D2WC0L00F00  

DG60-5D2WC0L10500 

DG60-5D2WC0L10F00  

DG60-5D2WC0L20F01 

DG-60-D 10000I 5V 600KHZ

DG60-5D2WL0F00500  

DG60-5D2WL0G00500 

DG60-5D2WL0G00G00  

DG60-5D2WL0L10500 

DG60-5D2WL0L20501 

DG-60-D 600I 10-30V 300KHZ

DG60-5D2XC0L01F00 

بازرگانی پیمان الکتریک

DG60-5D2XC0L10F00  

DG60-5D2XC0L21F00 

DG60-5D2YC0500500  

DG60-5D2YC0E00F00  

DG60-5D2YC0L10F00  

DG60-5D2YC0Q00500  

DG-60-D 1000I 10-30V 300KHZ

DG-60-D 1024I 5V 300KHZ

DG60-5D4X10E00F00 

DG60-5D4X20100500 

DG-60-D 1250I 5V 300KHZ

DG-60-D 10000I 5V 600KHZ

DG60-5D4X40F00F00 

DG60-5D4XA0300500

DG60-5D4XA0300F00

DG-60-D 900I 5V 300KHZ

DG-60-D 900I 10-30V 300KHZ

DG 60 D 200I 5V 300KHZ

DG60-5D4XB0E00500

بازرگانی پیمان الکتریک

DG-60-D 1000I 5V 300KHZ

DG-60-D 2000I 5V 300KHZ

DG60-5D4XC0100500 

DG 60 D 100I 5V 300KHZ

DG-60-D 100I 10-30V 300KHZ

DG60-5D4XC0301501 

DG60-5D4XC0700500 

DG60-5D4XC0701501 


 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا جهت مشاهده کاتالوگ به وبسایت پیمان الکتریک مراجعه فرمایید:

www.peymanelectric.com

شماره تماس: 02133993055 / 02133993009

شماره فکس: 02136057593

آدرس: تهران لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد 203

همراه ما در کانال تلگرام باشید:

https://telegram.me/Peymanelcco

تماس با: بازرگانی پیمان الکتریک   ارسال پیغام به بازرگانی پیمان الکتریک
 آگهی های دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
كانكتور,قیمت کانکتور,فروش کانکتور نظامی,پین کانکتور
ترمودیسک,سنسور حد,سنسور حرارتی
فروش اتوترانس,قیمت واریاک,قیمت واریابل
ترانسفورماتور افزاینده برق,ترانس اتوماتیک سرو موتوری,ترانسفورماتور افزاینده برق
نمایندگی فروش استابلایزر,نمایندگی استابلایزر
ترمودیسک ,نرمال فیوز, ترمو فیوز,سنسور حرارتی, سنسور دما
خرید لایت ارستر,قیمت لایت سرج ارستر,لایت سرج ارستر,سرج ارستر لایت
انکودر السیس,خرید اینکودر,قیمت انکودر,نمایندگی فروش انکودر
ترانس متغیر
کوپلینگ 6 به 6 ,خرید کوپلینگ,کوپلینگ سانجیل,کوپلینگ sungil,کوپلینگ آلومینیومی,قیمت کوپلینگ
فروش پل دیود,خرید سمیکرون,دوبل تریستور,خرید آی جی بی تی,نمایندگی semikron
ترانس اتوماتیک 15 کیلو
خرید انکودر الترا Eltra
نمایندگی فروش رزولور
فروش انکودر تی آر آلمان TR
نمایندگی انکودر سیک sick
نمایندگی انکودر کوبلر kuebler
کد های اینکودر سیک sick
کد های اینکودر کوبلر kubler
انکودر چیست ؟
فروش محصولات بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکودر سیک sick encoder
فروش استابلایزر یاسکاوا yaskawa
فروش استابلایزر دلتا delta
فروش ترانس تقویت برق
فروش ترانسدیوسر
فروش ترموسوییج
فروش مقاومت ترمز
انکدر کوبلر kubler
فروش کوپلینگ انکدر
فروش انکدر بامر تالهیم baumer thalheim
فروش انکدر بامر آلمان baumer
فروش وریستور V271HA40
ارستر EPCOS
فروش انکدر هوهنر اسپانیا hohner
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز سیبا SIBA
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش انکدر کوبلر آلمان kubler
فروش مبدل اینترفیس موترونا motrona
 محصولات دیگر بازرگانی پیمان الکتریک
انکدر کوبلر | kuebler encoder
فروش فیوز آ ای گ AEG
فروش فیوز سیبا SIBA
تثبیت کننده ولتاژ - استابلایزر - استابلایزر تکفاز و سه فاز - SVC-33 - SVC-11
تثبیت کننده ولتاژ - تثبیت کننده برق - استابلایزر - استابیلایزر
SVC-11-1.5
فروش استابلایزر سه فاز دلتا
فروش استابلایزر تکفاز دلتا
 درخواست های بازرگانی پیمان الکتریک
 گالری تصاویر بازرگانی پیمان الکتریک
 
 
آخرین کاربران تایید شده لینک های مرتبط ارتباط با ما
آدرس :  تهران خیابان لاله زار نو بالاتر چهاراه منوچهری پلاک ششصد و بیست 
تلفن :  02166708618 ,  02166712496
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح